O Kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu Kancelaria Komornicza Małgorzata Wierzbiańska

 

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Do jego zadań należy wykonywanie orzeczeń sądowych i innych tytułów wykonawczych oraz postanowień o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza. Komornik wykonuje również inne czynności powierzone mu w drodze ustawy, w tym na zlecenie sądu albo wniosek powoda osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Zmierza także do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

 

Komornik w swojej pracy korzysta z poniższych systemów:

 

  • EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • CBDKW– system ksiąg wieczystych z dostępem online,
  • OGNIVO – moduł wyszukiwania rachunków bankowych,
  • CEPIK – centralna ewidencja pojazdów i kierowców,
  • CEIDG – centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej,
  • PUE ZUS,
  • Komornik Online.

 

Właściwość terytorialna

Obszar właściwości ogólnej komornika obejmuje właściwość terytorialną Sądu Rejonowego w Bytomiu.

 

Spełniając wymogi określone w art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach po przesłaniu wraz z wnioskiem egzekucyjnym oświadczenia o wyborze komornika na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o komornikach sądowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach obejmuje obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku.

 

W sprawach o egzekucję z nieruchomości, wydanie nieruchomości, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio tutejszy komornik działa na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Bytomiu.

Licytacje

Wszystkie licytacje (ruchomości i nieruchomości) są publikowane na stronach Krajowej Rady Komorniczej

Kontakt

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu

Małgorzata Wierzbiańska

Kancelaria Komornicza nr XI w Bytomiu

 

Adres:

ul. Jagiellońska 1 (I piętro)
41-902 Bytom

 

Dane kontaktowe:
Telefon: 737-894-840

E-mail: bytom.wierzbianska@komornik.pl

ID EPU: 3049

EPUAP: /KS_Wierzbianska/ezbiegi

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10:00 - 16:00
Wtorek, środa: 8:00 - 12:00
Czwartek, piątek - kancelaria nieczynna dla stron

Komornik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 13:00 - 16:00, a w sprawach pilnych także w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Nr rachunku bankowego:  Alior Bank S.A. : 02 2490 0005 0000 4600 4156 2174

NIP: 6312630441

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z dalszymi zmianami), wszelkich informacji odnośnie ochrony danych w kancelarii komornika udziela Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Sutor
ul. Uchylany 82
43-430 Pierściec
e-mail: 
biuro.ads2@gmail.com
tel.: +48 667 632 020